امام حسن(ع): چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی می شود و اگر از حرام به دست آید عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختی و ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا [و موجوداتش] را همچون میته و مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از آن استفاده کنی»       
کد خبر: ۳۳۵۹۱۹
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۶

اسامی نامزدهای قطعی انتخابات مجلس در مشهد و کلات

خرداد: فرمانداری مشهد اسامی 333 نفر از کاندیداهای قطعی انتخابات در مشهد و کلات را اعلام کرد.

به گزارش خرداد، اسامی قطعی و نهایی داوطلبان تائید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه مشهد و کلات از سوی فرمانداری مشهد بدین شرح است:

1 - خانم  زهرا  اباصلتی فرزند احمد  مشهور به - کد نامزد 1121

2 - خانم  سمیه سادات  ابراهیمی فرزند سید علی  کد نامزد 1124

3 - آقای  علی  ابراهیمی فرزند محمدحسین  کد نامزد 1125

4 - خانم  معصومه  ابراهیمی فرزند حسین  کد نامزد 1126

5 - آقای  سعید  ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اصغر  کد نامزد 1128

6 - آقای  محسن  ابراهیمیان سلامی فرزند علی  کد نامزد 1129

7 - آقای  عماد  ابراهیمی ثانی فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1141

8 - آقای  هادی  ابوالحسن زاده زوارم فرزند روشن  مشهور به - کد نامزد 1145

9 - آقای  رضا  ابوالفضلیان فرزند حسین  کد نامزد 1146

10 - آقای  محمدعلی  احمدی فرزند غلامعلی  مشهور به دکتر احمدی کد نامزد 1148

11 - آقای  محمود  احمدی فرزند محمدنقی  مشهور به حاج محمود کد نامزد 1149

12 - آقای  سیدمحمد  اختر فرزند سیدشرف الدین  مشهور به - کد نامزد 1154

13 - آقای  مجید  اخوان فرزند عباس  کد نامزد 1156

14 - آقای  حمیدرضا  آذرباد فرزند ابراهیم  کد نامزد 1158

15 - آقای  علی  آذرنوش فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1159

16 - آقای  محمدکامیار  ارباب فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1162

17 - آقای  هادی  ارباب فرزند امیر  کد نامزد 1164

18 - آقای  ایمان  ارجمندراد فرزند پرویز  کد نامزد 1165

19 - آقای  بهروز  ارغیانی فرزند غلامرضا  مشهور به - کد نامزد 1168

20 - آقای  حسین  ارگی فرزند محمد  کد نامزد 1169

21 - آقای  سعید  آرین دانا فرزند حسین  مشهور به مهندس سعید آرین کد نامزد 1172

22 - آقای  علیرضا  اسلامی نژاد فرزند اسحق  کد نامزد 1176

23 - خانم  الهام  اسحق ابادی فرزند ابوالقاسم  مشهور به - کد نامزد 1178

24 - آقای  حمیدرضا  اسدی فرزند علی اکبر  مشهور به - کد نامزد 1179

25 - آقای غلامرضا اسدی       محمد  مشهور به - کد نامزد 1181

26 - آقای  مهدی  اسدی بکاولی فرزند مسلم  کد نامزد 1182

27 - آقای  امیر  اسماعیلی فرزند احمد  کد نامزد 1187

28 - آقای  علی  افروزی فرزند غلامحسین  کد نامزد 1195

29 - آقای  مرتضی  افسری فرزند غلامحسین  کد نامزد 1196

30 - آقای  حسین  اکبرپور فرزند سفرعلی  کد نامزد 1211

31 - آقای  مهدی  اکبری فرزند غلامحسین  مشهور به - کد نامزد 1214

32 - خانم  زهرا  امامی خطبه سرا فرزند بهمن  مشهور به - کد نامزد 1217

33 - آقای  ابراهیم  آموزگار فرزند محمد  مشهور به مهندس آموزگار کد نامزد 1225

34 - آقای  علیرضا  امیرحسنخانی فرزند عبدالرحمان  کد نامزد 1227

35 - آقای  امین  امیری فرزند محمدرضا  مشهور به - کد نامزد 1228

36 - آقای  حسن  امیری فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1229

37 - آقای  رضا  انطیقه چی فرزند رجبعلی  کد نامزد 1242

38 - آقای  محمدجواد  اورعی غلامی فرزند حسین  مشهور به غلامی کد نامزد 1245

39 - خانم  منصوره سادات  ایافت فرزند سیدهاشم  کد نامزد 1246

40 - آقای  حیدر  ایران خواه فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1247

41 - خانم  الهه  ایمان پور فرزند محمدرضا  کد نامزد 1248

42 - آقای  مهدی  بازقندی فرزند حسن  کد نامزد 1252

43 - خانم  فاطمه  باغبانی فرزند محمد  کد نامزد 1255

44 - آقای  علی جمعه  باقری فرزند غلامحسین  کد نامزد 1256

45 - آقای  احسان  باقریان قناد فرزند جواد  کد نامزد 1257

46 - آقای  عبدالله  باقری ورزنه فرزند علی  کد نامزد 1258

47 - آقای  منصور  بخشی فرزند ناصر  کد نامزد 1261

48 - آقای  حسین  براتی تیموری فرزند جواد  مشهور به - کد نامزد 1262

49 - آقای  مهدی  برقعی فرزند محمدصفی  مشهور به - کد نامزد 1265

50 - آقای  حسین  بسکابادی فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1267

51 - خانم  نعیمه  بهشتی میل کاریز فرزند غلامعلی  مشهور به - کد نامزد 1272

52 - خانم  طاهره  بورند فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1274

53 - آقای  مصطفی  بوستانی کلاتی فرزند غلامرضا  مشهور به - کد نامزد 1275

54 - آقای  مرتضی  پارسی مود فرزند موسی  کد نامزد 1278

55 - آقای  نصراله  پژمان فر فرزند حبیب  مشهور به پژمان کد نامزد 1279

56 - آقای  جواد  پناهنده تقی آبادی فرزند نصرالله  کد نامزد 1281

57 - آقای  مجید  پوراکبر فرزند هانی  مشهور به - کد نامزد 1282

58 - آقای  مهدی  پورحاجی فرزند حبیب اله  مشهور به - کد نامزد 1284

59 - آقای  محمد  پورفتح فرزند قربان  مشهور به - کد نامزد 1286

60 - خانم  مائده  پورفتح اله فرزند علی اکبر  کد نامزد 1287

61 - آقای  علیرضا  پویان فرزند احمد  مشهور به - کد نامزد 1291

62 - آقای  رضا  پیله کش فرزند ایرج  کد نامزد 1294

63 - آقای  مهدی  بیارجمندی فرزند احمد  مشهور به - کد نامزد 1295

64 - آقای  حسین  تازه حسن فرزند دل آسا  مشهور به تازوحسن بلبلی کد نامزد 1298

65 - خانم  سحر  تحرزی فرزند مهدی  مشهور به - کد نامزد 1299

66 - خانم  زهرا  تخم کار فرزند محمد رفیع  مشهور به - کد نامزد 1411

67 - آقای  مرتضی  ترابی فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1414

68 - خانم  الهه  تقی آبادی فرزند حسین  کد نامزد 1415

69 - آقای  احسان  تواناکفاش فرزند حسن  کد نامزد 1417

70 - آقای  هادی  توبک فرزند هاشم  مشهور به - کد نامزد 1418

71 - آقای  مصطفی  تیمناک فرزند سلطانعلی  کد نامزد 1419

72 - خانم  طاهره  تیموری فرزند یحیی  کد نامزد 1421

73 - خانم  رقیه  تیموری کوهسار فرزند محمدتقی  مشهور به - کد نامزد 1422

74 - آقای  محمدحسین  ثمری فرزند محمدرضا  مشهور به - کد نامزد 1425

75 - آقای  هادی  جاویدی صرافان مشهد فرزند غلامحسین  مشهور به - کد نامزد 1426

76 - آقای  محسن  جلالیان تیشه دار فرزند امرالله  مشهور به - کد نامزد 1441

77 - آقای  امیر  جعفرپور فرزند غلامرضا  کد نامزد 1445

78 - آقای  قاسم  جعفری فرزند ابراهیم  کد نامزد 1448

79 - آقای  حسین  جعفری ده دور فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1449

80 - آقای  محمد  جمشیدی فرزند حبیب اله  مشهور به جمشیدی کد نامزد 1451

81 - آقای  علی  جنگی فرزند نادعلی  کد نامزد 1452

82 - آقای  سیدسجاد  جهانگیریان فرزند سیدمحمد  کد نامزد 1454

83 - آقای  سیدمهدی  جوادی فرزند سیدتقی  کد نامزد 1455

84 - آقای  حسین  چنارانی فرزند موسی  کد نامزد 1458

85 - آقای  محمدجواد  حافظی فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1459

86 - آقای  اسمعیل  حامدی بروانلو فرزند نصرالله  مشهور به - کد نامزد 1461

87 - خانم  معصومه  حجارکارگر فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1462

88 - آقای  محمدحسن  حسن زاده سبلوئی فرزند حسین  مشهور به حسن زاده کد نامزد 1465

89 - آقای  مجتبی  حسین زاده فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1467

90 - آقای  محمدحسین  حسین زاده بحرینی فرزند محمد علی  مشهور به دکتر بحرینی کد نامزد 1468

91 - خانم  الهه  حسین زاده زرکار فرزند ابراهیم  کد نامزد 1469

92 - آقای  حمید  حسینی فرزند حسن  کد نامزد 1471

93 - آقای  داود  حسینی فرزند غلامرضا  کد نامزد 1472

94 - آقای  سیدسیامک  حسینی فرزند سیدمحمدتقی  مشهور به - کد نامزد 1474

95 - آقای  سیدعبدالحسین  حسینی فرزند ابوالحسن  مشهور به - کد نامزد 1475

96 - خانم  سیده عصمت  حسینی فرزند سید عباس  کد نامزد 1477

97 - آقای  مجید  حسینی فرزند محمد جواد  مشهور به سیدمجید حسینی کد نامزد 1478

98 - آقای  محمدابراهیم  حسینیان فرزند غلامرضا  کد نامزد 1479

99 - آقای  سیدرامین  حسینی طباطبائی فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1481

100 - آقای  سیدمهدی  حسینی کاریزعمر فرزند سید علی  کد نامزد 1482

101 - آقای  مجید  حق پناه فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1484

102 - آقای  علی  حق گو فرزند محمود  کد نامزد 1485

103 خانم سکینه حمامی            علی اکبر کد نامزد 1487

104 آقای غلامحسین  حیدرزاده فرزند احمد  کد نامزد 1488

105 آقای محمدهادی  حیدری بکاولی فرزند نعمت الله   کد نامزد 1489

106 خانم  مهدیه  خادم مشگانی فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1492

107 آقای براتعلی  خاکپور فرزند محمد  کد نامزد 1494

108 آقای امیرحسین  خانیکی فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1497

109 - آقای  علی رضا  خدابخشی فرزند محمد  کد نامزد 1499

110 - آقای  علی  خدابنده بایگی فرزند ابراهیم  مشهور به خدابنده کد نامزد 1511

111 - خانم  نجمه  خدادادی فرزند محمدعلی  کد نامزد 1512

112 - آقای  حبیب اله  خرمی کاخکی فرزند محمدحسین  کد نامزد 1515

113 - آقای  علی  خمسه مینائی فرزند برات  کد نامزد 1517

114 - خانم  مریم  خموش جعفرآباد فرزند علی اصغر  کد نامزد 1518

115 - آقای  هادی  خورسنداکبرزاده فرزند حسن  کد نامزد 1519

116 - آقای  سیدابوالقاسم  خورسندی یزدانیان فرزند سید جواد  مشهور به - کد نامزد 1521

117 - آقای  علی  خیامی فرزند حمید  مشهور به - کد نامزد 1524

118 - آقای  مجتبی  خیرالهی فرزند ایرج  مشهور به - کد نامزد 1525

119 - آقای  حسین  دارابی محبوب فرزند محمدعلی  مشهور به - کد نامزد 1527

120 - خانم  فرشته  دانش فرزند منعم  مشهور به - کد نامزد 1529

121 - آقای  روح اله  دانش پژوه فرزند حسین  کد نامزد 1541

122 - آقای  محسن  داودی فرزند غلامحسین  مشهور به - کد نامزد 1544

123 - آقای  محمد  دلاورنقابی فرزند برات اله  کد نامزد 1545

124 - آقای  عبدالحسین  دهقان فرزند حسن  مشهور به سردار عبدالحسین دهقان کد نامزد 1551

125 - آقای  حسین  دهقان رحیم بیکی فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1552

126 - آقای  محمدحسین  دهنوخوش فرزند ادینه علی  کد نامزد 1554

127 - آقای  علیرضا  دوانلو فرزند محمدعلی  کد نامزد 1557

128 - آقای  سیدابوالفضل  دولت آبادی فرزند سیدمحمد  مشهور به - کد نامزد 1558

129 - آقای  حسین  دیندار فرزند علی  مشهور به دیواندری - دیندار کد نامزد 1562

130 - آقای  محمد  ذاکری ویرانی فرزند عبدالرحمن  کد نامزد 1568

131 - آقای  حمید  رابعی فرزند محمدرضا  مشهور به رابعی کد نامزد 1571

132 - آقای  محمود  رجب زاده فرزند ابراهیم  کد نامزد 1574

133 - آقای  شایان  رحمانی فرزند مسلم  کد نامزد 1576

134 - خانم  فاطمه  رحمانی فرزند محمدعلی  مشهور به - کد نامزد 1577

135 - خانم  فهیمه  رحمانی فرزند غضنفر  مشهور به - کد نامزد 1578

136 - آقای  جواد  رحمانیان فرزند علی اکبر  کد نامزد 1579

137 - آقای  سیدمهدی  رحمانی خیرآبادی فرزند سیدمحمود  مشهور به - کد نامزد 1581

138 - آقای  هادی  رحمتی فرزند غلامرضا  مشهور به - کد نامزد 1582

139 - آقای  علی  رزم فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1586

140 - آقای  محمدعلی  رزم آراء فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1587

141 محمدمهدی  رستگار فرزند رضا کد نامزد 1588

142 قهرمان  رشید فرزند محمدعلی  مشهور به - کد نامزد 1591

143 محمد  رشید فرزند اسمعیل  کد نامزد 1592

144 مهدی  رضائی فرزند کاظم  کد نامزد 1594

145 احسان  رضائی منش فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1595

146 علی  رفسنجانی فرزند علی اکبر  مشهور به - کد نامزد 1597

147 - آقای  ایوب  رمضانی مقدم چری فرزند یحیی  مشهور به - کد نامزد 1611

148 - آقای  غلامرضا  رنجبرامان محمد فرزند محمد ابراهیم  کد نامزد 1612

149 - آقای  علی  رئوف طوسی فرزند احمد  کد نامزد 1616

150 - آقای  محمدعلی  رئوفی فرد فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1618

151 - آقای  جواد  ریحانی فرزند نجفقلی  کد نامزد 1621

152 - آقای  شکرالله  زارع پورشوب فرزند نبی اله  کد نامزد 1622

153 - آقای  یوسف  زارع شیادهی فرزند مهرعلی  مشهور به - کد نامزد 1624

154 - آقای  رضا  زارعی فرزند محمود  مشهور به - کد نامزد 1625

155 - خانم  ایران  زرقی فرزند حسن  کد نامزد 1627

156 - آقای  علی اصغر  زرکمی فرزند ابوالقاسم  مشهور به - کد نامزد 1628

157 - آقای  حسن  زمانی جاغرق فرزند عبداله  کد نامزد 1629

158 - آقای  علیرضا  زنقائی فرزند ابراهیم  مشهور به - کد نامزد 1641

159 - خانم  الهام  زهابی فرزند رمضانعلی  کد نامزد 1642

160 - آقای  مرتضی  زواریان فرزند احمد  مشهور به - کد نامزد 1644

161 - آقای  محمد  سادات فریزنی فرزند قاسم  مشهور به - کد نامزد 1645

162 - آقای  جواد  ساقی فرزند قربانعلی  کد نامزد 1648

163 - خانم  زهرا  سلامی فرزند سعید  کد نامزد 1649

164 - آقای  مجید  سالمیان فرزند جواد  مشهور به - کد نامزد 1651

165 - آقای  محمدعلی  سبحانی فر فرزند فضل الله  مشهور به - کد نامزد 1652

166 - آقای  مجید  سرگزی اول فرزند محمدعلی  مشهور به - کد نامزد 1655

167 - آقای  جعفر  سروری کسککی فرزند ابوالقاسم  مشهور به - کد نامزد 1656

168 - آقای  عباسعلی  سلطانی کیا فرزند اصغر  مشهور به - کد نامزد 1657

169 - خانم  مرضیه  سلطانی میرزائی فرزند نصراله  مشهور به - کد نامزد 1658

170 - آقای  سیدمجتبی  سیدی فرزند سیدمحمدجواد  مشهور به - کد نامزد 1665

171 - خانم  حمیده  سلیمانی خیبری فرزند محمد حسن  کد نامزد 1667

172 - آقای  سیدمحمد  سلیمانی نژاد فرزند سید ابراهیم  کد نامزد 1668

173 - آقای  مصطفی  شادمان فرزند عباس  مشهور به - کد نامزد 1669

174 - خانم  نادره  شاملومنتظرمقدم فرزند مهدی  مشهور به - کد نامزد 1672

175 - آقای  علی  شاه نظری فرزند اکبر  مشهور به - کد نامزد 1675

176 - آقای  علیرضا  شائین بلقور فرزند بیک محمد  مشهور به - کد نامزد 1676

177 - آقای  رضا  شایسته بیلندی فرزند ابراهیم  مشهور به - کد نامزد 1677

178 - آقای  ابوالفضل  شایسته طباخ فرزند محسن  کد نامزد 1678

179 - آقای  کمال  شجاع فرزند علی حسن  کد نامزد 1681

180 مهدی شجاعی      اسماعیل مشهور به - کد نامزد 1682

181 حسن  شرفی فرزند اکبر  کد نامزد 1684

182 مصطفی  شریف فرزند محمدحسین  مشهور به - کد نامزد 1686

183 سعید  شعرباف تبریزی فرزند غلام رضا  کد نامزد 1689

184 مسعود  شفافی زنوزیان فرزند علی  کد نامزد 1691

185 سیدرضا  شفائی نژاد فرزند سید محمد علی  مشهور به شفایی کد نامزد 1692

186 - آقای  محمود  شفق زرد فرزند حبیب  مشهور به - کد نامزد 1694

187 - آقای  حمیدرضا  شفقی امندانی فرزند رسول  کد نامزد 1695

188 - آقای  علی اکبر  شه دوست ایزدی مفرد فرزند حسین  مشهور به ایزدی کد نامزد 1697

189 - آقای  داود  شهرکی نیا فرزند حسین  مشهور به شهرکی کد نامزد 1698

190 - آقای  فرج اله  شوشتری فرزند نورعلی  کد نامزد 1699

191 - خانم  شکوه  شیخانی فرزند حمزه  مشهور به - کد نامزد 1712

192 - آقای  داود  صابری وحید فرزند علی اکبر  مشهور به - کد نامزد 1716

193 - آقای  غلامحسین  صاحبی فرزند غلامعلی  مشهور به - کد نامزد 1718

194 - آقای  روح اله  صلاحیان چنار فرزند حسن  کد نامزد 1721

195 - آقای  عباس  صادقی فرزند احمد  کد نامزد 1722

196 - آقای  محمد  صادقی فرزند خلیل اله  مشهور به صادقی سرایانی کد نامزد 1724

197 - آقای  محمدصادق  صادقی فرزند قربان  مشهور به - کد نامزد 1725

198 - آقای  مصطفی  صادقی فرزند محمد  کد نامزد 1727

199 - آقای  جلیل  صبوری فرزند علی اصغر  مشهور به - کد نامزد 1744

200 - آقای  سیدمهدی  صداقت فرزند سیدابراهیم  مشهور به - کد نامزد 1746

201 - آقای  احمد  صدیقی فرزند رمضانعلی  مشهور به - کد نامزد 1751

202 - آقای  محمود  صفار فرزند حسین علی  مشهور به صفار کد نامزد 1752

203 - آقای  علیرضا  صفری دولو فرزند عبدالوهاب  کد نامزد 1755

204 - آقای  علی  صفوی شاملو فرزند مجتبی  مشهور به شاملو کد نامزد 1756

205 - آقای  ناصر  صمدی فرزند ابوالقاسم  مشهور به - کد نامزد 1757

206 - آقای  کمیل  ضرابی گل خطمی فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1758

207 - خانم  زهره  طالب خواه فرزند قربانعلی  مشهور به - کد نامزد 1764

208 - آقای  سیدحسن  طاهری فرزند سیدکاظم  کد نامزد 1765

209 - آقای  محمدرضا  طبری آبکوه فرزند محمدعلی  کد نامزد 1766

210 - آقای  رسول  لطفی فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1768

211 - آقای  مجید  طهوریان عسکری فرزند حمید  مشهور به مجید عسکری کد نامزد 1769

212 - آقای  حیدر  طوسیان شاندیز فرزند قنبر  مشهور به - کد نامزد 1771

213 - آقای  جواد  طیارتبادکان فرزند حسن  مشهور به طیار کد نامزد 1774

214 - آقای  عباس  ظفری شادینه فرزند حبیب  مشهور به - کد نامزد 1776

215 - آقای  علیرضا  عباسی فرزند علی اصغر  مشهور به - کد نامزد 1782

216 - آقای  مجتبی  عبدخدائی فرزند محمدهادی  کد نامزد 1784

217 - آقای  سیروس  عراقیان فرزند محمود  کد نامزد 1785

218 - آقای  مهدی  عرب صادق فرزند احمد  مشهور به - کد نامزد 1786

219 قربانعلی عربی     غلامعلی مشهور به - کد نامزد 1787

220 مهدی  عرفانیان فرزند هادی  کد نامزد 1788

221 جواد  عسکری زاده فرزند رضا  مشهور به - کد نامزد 1789

222 علی  عظیم زاده فرزند اکبر  مشهور به - کد نامزد 1791

223 احسان  عظیمی راد فرزند یحیی  کد نامزد 1794

224 فرهاد  عظیمی فر فرزند غلامحسن  مشهور به - کد نامزد 1795

225 - خانم  مائده  عقدائی فرزند ابراهیم  مشهور به - کد نامزد 1796

226 - آقای  محمدهادی  عمیدمطلق فرزند محمدمهدی  مشهور به - کد نامزد 1797

227 - خانم  زهرا  عنابستانی فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1798

228 - آقای  سیدهاشم  علوی نژاد فرزند سید اصغر  مشهور به مهندس علوی نژاد کد نامزد 1799

229 - آقای  جلیل  علی مردانی فرزند حسن  کد نامزد 1816

230 - آقای  علی اصغر  علی نیا فرزند علی اکبر  کد نامزد 1818

231 - آقای  احمد  غلام پور فرزند گل محمد  مشهور به - کد نامزد 1819

232 - آقای  محمدرضا  غلام پور فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1821

233 - آقای  مهدی  غلامی فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1822

234 - آقای  امیرحسین  غروی رودسری فرزند اسماعیل  کد نامزد 1824

235 - آقای  محمد  غفاری فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1825

236 - آقای  حبیب رضا  غفاریان شیرازی فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1826

237 - آقای  مصطفی  غفاری ساروی فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 1827

238 - آقای  وحید  غفوری فرزند غفور  مشهور به - کد نامزد 1828

239 - آقای  محمدصادق  فرحدوست فرزند حسین   مشهور به - کد نامزد 1842

240 - خانم  سیده فاطمه  فرحمند فرزند سید امیرفرخ  کد نامزد 1844

241 - آقای  سیدمجتبی  فرشڃی فرزند سیدحبیب  کد نامزد 1845

242 - آقای  حسین  فریدونی فرزند خسرو  کد نامزد 1847

243 - آقای  علی  فضائلی ترابی فرزند محمدرضا  مشهور به - کد نامزد 1848

244 - آقای  سیداسعد  فیض فرزند جلال  مشهور به - کد نامزد 1849

245 - آقای  علیرضا  فیضی فرزند نصراله  مشهور به - کد نامزد 1852

246 - خانم  اعظم  قاسمی فرزند مرتضی  کد نامزد 1854

247 - آقای  محمدعلی  قاسمی فرزند رستم  کد نامزد 1855

248 - آقای  سیدامیرحسین  قاضی زاده هاشمی فرزند سیدحسن  مشهور به قاضی زاده - دکتر هاشمی کد نامزد 1856

249 - آقای  سیدمحمد  قدسی منش فرزند سیدعلیرضا  کد نامزد 1858

250 - آقای  مهدی  قدیمی مقدم بردر فرزند علیشان  کد نامزد 1859

251 - آقای  امیرحسین  قراگزلو فرزند امان اله  مشهور به - کد نامزد 1861

252 - خانم  نرگس  قربانی مقدم فرزند قربانعلی  کد نامزد 1862

253 - آقای  محمدعلی  قره فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1864

254 - آقای  محمدرضا  قره خانی دربندی فرزند فولاد  کد نامزد 1865

255 - آقای  سیدامین  قریشی فرزند سید حسن  کد نامزد 1866

256 - آقای  غلامرضا  قنبری فرزند محمدصادق  مشهور به - کد نامزد 1867

257 حسین قهرمانی     یداله  کد نامزد 1868

258 صادق  قیمی یزدی فرزند محمدعلی  مشهور به - کد نامزد 1874

259 مصطفی  قلی نیا فرزند ذبیح اله  مشهور به - کد نامزد 1875

260 حمیدرضا  کاظمی فرزند غلامحسین  کد نامزد 1876

261 عباس  کاظمی فرزند احمد  مشهور به حاج عباس کد نامزد 1877

262 یوسف  کاظمی فرزند احمد  کد نامزد 1879

263 - آقای  علی  کاظمی نسب فرزند محمد کاظم  کد نامزد 1881

264 - آقای  مرتضی  کامل نواب فرزند هاشم  مشهور به نواب کد نامزد 1882

265 - آقای  سیدحسین  کامیاب فرزند سید رضا  مشهور به - کد نامزد 1884

266 - آقای  علی  کلانتری خاندانی فرزند حمیدرضا  مشهور به - کد نامزد 1885

267 - آقای  جواد  کلباسی اشتری فرزند حسین  مشهور به - کد نامزد 1887

268 - آقای  علی  کریمی فرزند حسین  کد نامزد 1889

269 - آقای  اصغر  کریمی صدر فرزند یحیی  مشهور به - کد نامزد 1891

270 - آقای  مجید  کریمی عبدل آبادی فرزند عبدالرضا  مشهور به - کد نامزد 1894

271 - آقای  جواد  کریمی قدوسی فرزند ابولقاسم  مشهور به سردار کریمی کد نامزد 1895

272 - آقای  محمدصادق  کریمی مقدم فرزند علی محمد  مشهور به - کد نامزد 1896

273 - آقای  حمید  کفش کنان فرزند باقر  کد نامزد 1897

274 - خانم  آرزو  کوهزاد فرزند رشاد  کد نامزد 1898

275 - آقای  وحید  گل محمدزاده فرزند محمدحسین  کد نامزد 1911

276 - آقای  محمدهادی  مؤذن جامی فرزند حسین جان  کد نامزد 1915

277 - آقای  حسین  متقیان فرزند محمدعلی  مشهور به کاک حسین کد نامزد 1917

278 - آقای  هادی  محتشمی نیا فرزند رمضانعلی  مشهور به - کد نامزد 1918

279 - خانم  مژگان  محرم فرزند محمدحسین  مشهور به - کد نامزد 1921

280 - آقای  حسین  محمدی فرزند محمد  مشهور به محمدی خشتی کد نامزد 1926

281 - آقای  علی محمد  محمدی فرزند رضا  کد نامزد 1927

282 - آقای  مجتبی  محمدی فرزند غلامحسن  کد نامزد 1928

283 - آقای  محمد  محمدی فرزند یحیی  مشهور به - کد نامزد 1929

284 - آقای  محمدعلی  محمدی فرزند علی اکبر  کد نامزد 1941

285 - آقای  محمدیوسف  محمدیان فرزند محمدهادی  کد نامزد 1944

286 - آقای  امیر  محمدی مقدم فرزند محمد  کد نامزد 1945

287 - آقای  علی  محمودی فرزند احمد  مشهور به محمودی فردوس کد نامزد 1946

288 - آقای  محمدجواد  مدرس زاده فرزند محمد  کد نامزد 1947

289 - آقای  علیرضا  مسعودی فرزند سعید  کد نامزد 1949

290 - آقای  حامد  مسکنی فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1951

291 - آقای  حسین  مسلمان فرزند محمدعلی  مشهور به - کد نامزد 1952

292 - آقای  حسین  مطیعی نقندر فرزند ابراهیم  مشهور به - کد نامزد 1955

293 - خانم  سمانه  مظفری فرزند مسلم  مشهور به - کد نامزد 1956

294 - آقای  سیدرضا  معاشری فرزند سیداحمد  کد نامزد 1957

295 - آقای  ابوالفضل  معماری نیا فرزند علی اکبر  مشهور به - کد نامزد 1961

296 میلاد  معین الدینی فرزند علی  مشهور به - کد نامزد 1964

297 محسن  مفرد فرزند هادی  مشهور به - کد نامزد 1965

298 حسن  مکاری فرزند محمد  کد نامزد 1969

299 حسن  منصوریان فرزند ابراهیم  کد نامزد 1971

300 مهدی  منصوری بیدکانی فرزند بهروز  مشهور به - کد نامزد 1972

301 مرتضی  مهرپور فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 1976

302 - خانم  بیگم  مهمان نواز فرزند ماشااله  مشهور به - کد نامزد 1977

303 - خانم  مرضیه  موحدی محصل طوس فرزند یحیی  کد نامزد 1978

304 - آقای  سیدحسین  موسوی فرزند سیدمهدی  مشهور به - کد نامزد 1979

305 - آقای  سیدکاظم  موسوی فرزند عباس  مشهور به - کد نامزد 1982

306 - خانم  فاطمه  موسوی زاده جزایری فرزند عباس  کد نامزد 1984

307 - آقای  سیدمحمود  موسوی عبس آباد فرزند سیدمحمدباقر  مشهور به - کد نامزد 1985

308 - آقای  امیر  موسی زاده بجستانی فرزند حسین  کد نامزد 1987

309 - آقای  جواد  میثاقی فاروجی فرزند اسداله  کد نامزد 1988

310 - آقای  امید  میر فرزند صمد  مشهور به - کد نامزد 1989

311 - آقای  صمد  میر فرزند ابراهیم  مشهور به - کد نامزد 1991

312 - آقای  سیدمهدی  میرانوری فرزند سیدحسین  مشهور به انوری کد نامزد 1994

313 - خانم  الهه سادات  میریان دربندی فرزند میرزارحیم  کد نامزد 1995

314 - آقای  سیدموسی  میریان دربندی فرزند میرزا رحیم  کد نامزد 1996

315 - آقای  سجاد  نایب زاده فرزند غلامعلی  کد نامزد 2114

316 - آقای  حسن  نجاری فرزند محمدعلی  مشهور به حسن مختار کد نامزد 2116

317 - خانم  فرزانه  نجفی فرزند ابوالفضل  کد نامزد 2117

318 - آقای  علی  نجفی سعادت آبادی فرزند رمضان  مشهور به -. کد نامزد 2119

319 - خانم  ربابه  نصراله زاده فرزند فرامرز  مشهور به - کد نامزد 2124

320 - آقای  ایمان  نصیریان فرزند فضل اله  مشهور به - کد نامزد 2125

321 - آقای  محمدمصطفی  نصیریان شکیب فرزند احمد  کد نامزد 2126

322 - آقای  مهدی  نصیری شهری فرزند علی  مشهور به نصیری کد نامزد 2128

323 - آقای  محمدحسن  نوری ابوذری فرزند علی  مشهور به نوری کد نامزد 2146

324 - آقای  حمید  نوعی علی بلاغی فرزند حسین  کد نامزد 2147

325 - آقای  جلال  نیازمند فرزند محمد  مشهور به - کد نامزد 2148

326 - خانم  فاطمه  هاتفی فرزند علی اکبر  مشهور به - کد نامزد 2152

327 - آقای  سیدمحمود  هاشمی نجف آباد فرزند سیداحمد  مشهور به - کد نامزد 2155

328 - خانم  معصومه  هواخواه فرزند حبیب اله  مشهور به - کد نامزد 2161

329 - آقای  هادی  هوانورد فرزند یحیی  کد نامزد 2162

330 - آقای  حامد  واعظ فرزند محمد  مشهور به واعظ زاده کد نامزد 2164

331 - آقای  محسن  ولایتی فرزند غلام  مشهور به - کد نامزد 2165

332 - آقای  علیرضا  یاراحمدی خراسانی فرزند حسن  مشهور به - کد نامزد 2168

333 - آقای  سیدجواد  یعقوبی فرزند سید حسین  مشهور به - کد نامزد 2171

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده‌ترین کنونـی
پربیننده ترین
چند رسانه ای
پر بحث ترین
خواندنی