اعترافات ضارب اصلی مامور پلیس راه
خرداد: ضارب اصلی مامور پلیس راه در محور شیراز به دشت ارژن امروز یکشنبه دستگیر شده و در اعترافاتی بیان کرد که واژگونی خودرواش ناشی از ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم ضارب اصلی عنوان کرد که هیچ تعقیب و گریزی در کار نبود و به علت سرعت غیر مجاز  و عدم کنترل وسیله  نقلیه خودرو وی واژگون شده است.

چندی پیش کلیپی منتشر شده که طی آن راننده یک خودروی لندکروز در محور شیراز به دشت ارژن اقدام به ضرب و شتم مامور پلیس راه می کند.