بازی دوستانه ازبکستان و ایران
رونمایی از داور بازی دوستانه ازبکستان و ایران
خرداد:داور قرقیزستانی قضاوت بازی ازبکستان و ایران را به عهده خواهد داشت.

به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه شب باید در تاشکند و در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی ازبکستان برود. این دیدار در حالی به انحام می رسد که دیمیتری ماشنتسف از قرقیزستان قضاوت آن را به عهده دارد.

بهادر کوچکاروف و اسماعیل تولیبجونوف او را در این یاری خواهند کرد.