عکسی از وزیر اطلاعات با تیپی متفاوت
خرداد:عکسی از سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت دوازدهم در فضای مجازی دست به دست می‌شد که برای بینندگان جالب بود.