دروغ جدیدی که شریعتمداری به آیت الله هاشمی نسبت داد
خرداد: حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان اخیرا در اظهاراتی مدعی شده است که دکتر عبدالکریم سروش در ملاقاتی با آیت الله هاشمی رفسنجانی از اتهام زنی‌های روزنامه کیهان به وی گلایه می‌کند و آقای هاشمی در پاسخ او می‌گوید که ادعا‌های کیهان مستند است و وی از خود باید در برابر آن‌ها دفاع کند، شریعتمداری خواستار مراجعه به خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی در این موضوع توسط خانواده وی شده است تا صحت اظهاراتش اثبات شود.

خوشبختانه خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی تا پایان سال ۱۳۷۴ منتشر شده است و همه می‌توانند با مراجعه به این خاطرات، موارد مورد ادعای آقای شریعتمداری را جستجو کنند.

هاشمی رفسنجانی در روز ۱۴ تیر سال ۱۳۷۱ می‌نویسد:

«شب با رهبری جلسه داشتیم ... و درباره حمله جراید به آقای سروش مذاکره وتصمیم گیری شد.»

۱ مرداد:
«آقای سروش آمد از حملات کیهان وبعضی دیگر از مقدس مابان به او گله و شکایت نمود و از اینکه در نظام به فرهنگ عوام بیش از متفکران توجه می‌شود، انتقاد نمود، او را دلداری دادم وگفتم باید در مقابل بعضی از اظهارات خود، منتظر چنین حملاتی باشد.»

۱۱ مرداد:
«شام میهمان رهبری بودم درباره عبدالکریم سرش مذاکره کردیم.»

همانگونه که از متن خاطرات مشخص است آیت الله هاشمی رفسنجانی نه تنها حق را در ماجرای حمله به دکتر سروش، به کیهان نداده است بلکه هم او را دلداری داده وهم دوبار با رهبرمعظم انقلاب در این باره مذاکره کرده است.

منبع: انتخاب