پراید یک قدم تا ۶۰ میلیونی شدن!
خرداد؛ آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع سواری پراید در سطح بازار پایتخت طی اردیبهشت ماه ۹۸ است. این نرخها ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.


پراید یک قدم تا ۶۰ میلیونی شدن!

منبع: اقتصاد آنلاین