هجوم ملخ‌ها به اراضی کشاورزی قم/ مزارع و باغات استان در معرض تهدید
خرداد؛ملخ‌های بومی قم که اقلیم این روز‌های شهر تغذیه مناسبی را در اختیارشان قرار داده است، مزارع و باغ‌های قم را تهدید می‌کنند.

 ابوالفضل پویانفر، مدیر نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به هجوم ملخ‌ها به قم، گفت: ملخ‌های موجود در سطح استان، از گیاهان مرتعی تغذیه می‌کنند و تاکنون به صورت وسیع وارد مزارع و باغ‌ها نشدند.

وی هجوم ملخ‌ها به مزارع و باغ‌ها را بعید دانست، اما بیان کرد: برخی مزارع بخش‌های سلفچگان، قمرود، جعفرآباد و سلفچگان به صورت پراکنده شاهد هجوم ملخ‌ها بوده است.

پویانفر از سمپاشی ۵۰۰ هکتار از مزارع و باغ‌های قم خبر داد و تصریح کرد: در صورت حمله سم مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار کشاورزان و باغ داران قرار خواهد گرفت.

منبع:ایلنا