چه‌کسی گوی سبقت را در اینستاگرام از مهناز افشار ربود؟
تعداد فالوئرهای حسن ریوندی، کمدین،  در اینستاگرام با پشت سر گذاشتن مهناز افشار به ۹.۹ میلیون نفر رسید.به گزارش سینماسینما، حسن ریوندی استندآپ کمدین با رسیدن به ۹.۹ میلیون فالوئر از مهناز افشار هنرمند سینما، که ۹.۲ میلیون فالوئر دارد عبور کرد.