اولین گربه تولیدشده با سلول‌های بنیادین
خرداد؛ یک شرکت چینی مستقر در سنگاپور حیوانات خانگی‌‌ای را می‌فروشد که با سلول‌های بنیادین تولید کرده است. این شرکت طی 2 سال اخیر بیش از 40 سگ و گربه را کلون کرده است.

این گربه که گارلیک نام دارد در یک شرکت چینی واقع در سنگاپور کلون شده است.

به گزارش فایننشیال تایمز، این شرکت از سال 2017 تاکنون بیش از 40 سگ و گربه را کلون کرده است.

هزینه زادآوری این حیوانات بسیار گران است، به طوری که قیمت کلون کردن سگ 53 هزار دلار و گربه 35 هزار دلار تمام می‌شود.