اتحادیه اروپا تحریم ها در مورد روسیه را شش ماه دیگر تمدید کرد
خرداد؛ اتحادیه اروپا تحریم های شخصی در مورد روسیه را برای شش ماه دیگر تمدید کرد تا براساس آن تحریم ها در مورد اتباع روسیه تا ۲۵ اسفند ماه سال ۹۸ باقی بماند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، نام ۱۷۰ شخصیت حقوقی و ۴۴ تبعه دیگر از روسیه و اوکراین قرار دارد.
اتحادیه اروپا این افراد را به ضربه زدن به تمامیت ارضی و حق حاکمیت اوکراین متهم کرده است.
یوری شویتکین معاون کمیسیون امور دفاعی دومای روسیه امروز در گفت وگو با شبکه راشاتودی درباره تمدید تحریم های اتحادیه اروپا گفت: تحریم ها سودمند نیستند بلکه زیان بارند که نه فقط به اتباع روسی بلکه به کسانی که این تدابیر را اعمال می کنند، زیان می زند.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تمام جامعه بشری مترقی ضرر می رساند. طرف روسی پاسخ مناسب آماده می کند و این گونه اقدامات را بی پاسخ نمی گذارد.

گفتنی است، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ همراه با آمریکا مجموعه‌ای از تحریم‌های گسترده علیه روسیه در رابطه با اوضاع اوکراین به اجرا گذاشته است و هر شش ماه نیز آنها را تمدید می‌کند با این وجود روسیه از کشورهای اروپایی به عنوان شرکای خود یاد می‌کند و خواستار گسترش روابط و برداشته شدن تحریم‌هاست.
سال ۲۰۱۴ معترضان در اوکراین برای همگرایی با اتحادیه اروپا حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری وقت را که متمایل به روسیه بود در جریان برگزاری تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی مورد حمایت غرب به ویژه آمریکا سرنگون کردند و از همان زمان نیز روابط مسکو با کشورهای غربی تیره و پرتنش شد چرا که مسکو این رویداد در اوکراین را کودتا با حمایت غرب خواند و غرب نیز به رهبری آمریکا و معترضان از آن به عنوان انقلاب یاد می کند.