ظریف به نیویورک رفت
خرداد؛وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد.

ظریف برای شرکت در هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد.

وزیر خارجه کشورمان قرار است در حاشیه این نشست با تعدادی از همتایان خود از دیگر کشورها نیز دیدار و رایزنی کند.

حسن روحانی رئیس جمهوری نیز قرار است روز دوشنبه به نیویورک سفر کند.

مقامات دولت آمریکا روز پنجشنبه ویزای مقامات ایران را برای سفر به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل صادر کردند.