ادامه جدال کلامی میان الحریری و باسیل درباره سوریه
خرداد؛ دفتر نخست وزیر لبنان به اظهارات وزیر خارجه این کشور درباره نیت وی برای سفر به سوریه واکنش نشان داد و مساله مهم را نتیجه آن و بازگشت واقعی آوارگان به کشورشان دانست.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، دفتر رسانه ای "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان روز دوشنبه در بیانیه ای در واکنش به اظهارات "جبران باسیل" وزیر خارجه این کشور درباره نیت وی برای سفر به سوریه اعلام کرد: تنها برای یادآوری باید

گفت ... خون رفیق حریری (نخست وزیر سابق لبنان) ارتش سوریه را به کشورش بازگرداند. اگر رئیس جریان ملی آزاد قصد دارد به سوریه رفته و درباره مساله بازگشت آوارگان گفت و گو کند این مساله به او مربوط است اما مهم

نتیجه است. نباید نظام سوریه این دیدار را دلیلی برای بازگشت به لبنان قرار دهد چرا که ما به نیت نظام این کشور درباره بازگشت آوارگان مطمئن نیستیم و اگر این بازگشت محقق شود ما اولین استقبال کننده از آن خواهیم بود."

باسیل روز دوشنبه گفت که به سوریه می روم تا سوری ها به کشورشان بازگردند، همانطور که ارتش این کشور از لبنان به سوریه بازگشت.

وی  افزود: به صراحت به مردم لبنان می گویم، بیشتر حاکمان کشور برای تغییر آمادگی ندارند بلکه تفکر آنان مبتنی بر وابستگی و تسلیم در برابر جنگ اقتصادی است که بر کشور تحمیل شده است تا به ما القا شود ورشکسته و رو

به فروپاشی هستیم.

باسیل گفت: همانطور که از ویرانه های جنگ 15 ساله دوباره سربرآوردیم، این بار نیز از میان آوارهای اقتصادی کسانی که شایعه پراکنی کرده و بازی ارز ملی را در کشور در پیش گرفته اند برمی خیزیم.

وزیر خارجه لبنان، فلسطین و سوریه را دو ریه اقتصادی لبنان برشمرد و گفت: سوریه مجرای تنفس اقتصادی لبنان است ؛ ما یکی از ریه های خود را به دلیل اسرائیل از دست دادیم آیا باید دومی را نیز به دلیل جنون کینه و

محاسبات اشتباه و بیهوده از دست بدهیم؟

وی  روز شنبه نیز در نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه عرب اظهار داشت که زمان آن رسیده است که سوریه به اتحادیه عرب بازگردد.

باسیل همواره بر لزوم بازگشت پناهجویان سوری از لبنان به کشورشان تاکید دارد . اکنون یک ونیم میلیون پناهجوی سوری در لبنان به سر می برند.

الحریری دیروز نیز نسبت به سخنان باسیل در نشست اتحادیه عرب که خواستار بازگشت سوریه به این اتحادیه شده بود، مخالفت کرد.

در بیانیه دفتر نخست وزیر لبنان بدون اشاره مستقیم به سخنان باسیل، تاکید شد که موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تناسبی با  "منشور دولت لبنان" ندارد.

وزیران خارجه عراق، لبنان و الجزایر روز شنبه در نشست ویژه اتحادیه عرب درباره بررسی عملیات نظامی ترکیه علیه سوریه، بار دیگر خواستار بازگشت سوریه به این اتحادیه شدند.