قانون به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده است
خرداد؛ سخنگوی شورای نگهبان گفت: همانطور که اصل ۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است.

عباسعلی کدخدایی، عصر دوشنبه در یک پیام تویتری نوشت: اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجراست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: «همانطور که اصل ۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.»