شمس‌الواعظین: در مورد هویت شغلی روح الله زم از عنوان روزنامه نگار استفاده نکنید
شمس‌الواعظین: در مورد هویت شغلی روح الله زم از عنوان روزنامه نگاراستفاده نکنید/ حرفه روزنامه نگاری پاکیزه تر از تجارت برسر افکار عمومی است /  روزنامه نگاری جرم نیست و روح الله زم روزنامه نگار نیست!