هیاتی از رژیم صهیونیستی در کنفرانس امنیتی بحرین شرکت می‌کند
خرداد؛ خبرنگار شبکه 13 رژیم صهیونیستی به نقل منابع غربی گفت که هیاتی از این رژیم در کنفرانس ضدایرانی بحرین شرکت می‌کند.

«باراک راوید» خبرنگار شبکه 13 رژیم صهیونیستی جمعه شب به نقل از دیپلمات‌های غربی خبر داد که هیاتی از این رژیم در کنفرانس امنیتی ضدایرانی که قرار است در بحرین برگزار شود، شرکت می‌کند.