چگونه با آنفلوآنزا مبارزه کنیم؟
خرداد؛ مدتی است موج بیماری آنفلوآنزا در سراسر کشور آغاز شده که با رعایت اصول بهداشتی می‌توان از شیوع بیش‌از اندازه آن جلوگیری کرد.

آنفلوآنزا