عکس / پاسخ وزیر دفاع درباره دلیل حادثه هواپیمای اوکراینی
خرداد :وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به محمود صادقی که تا روز گذشته نمایند مجلس بود درباره دلیل سانحه برای هواپیمای اوکراینی توضیح داد.