عراق از فهرست کشورهای پر خطر خارج می شود
خرداد: وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که برای خروج از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پول شویی و مبارزه با تروریسم از حمایت اروپا برخوردار شده است.

به گزارش  آرتی عربی،احمد الصحاف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در نشستی مطبوعاتی گفت: پرونده خارج شدن عراق از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی از مهم ترین موضوعات مورد بحث فواد حسین وزیر امور خارجه با شخصیت های بزرگ و مقامات پارلمان اروپا بود.

او ادامه داد: وزیر امور خارجه در گفت و گو با مقامات اروپایی فهرست اقداماتی را که عراق برای خارج شدن از فهرست کشورهای پر خطر انجام داد ارائه داد؛ مثل مبارزه علیه داعش و فداکاری های که سربازان و نیروهای عراقی با همکاری مشترک و پایدار ائتلاف بین المللی با حضور کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک انجام دادند. این گزارش ها باعث شد تا کشورهای اروپا به این باور برسند که عراق در نزدیک ترین زمان ممکن خود را از فهرست کشورهای پر خطر خارج خواهد کرد.