اعلام حمایت بایدن از مردم ونزوئلا
خرداد: نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که در صورت پیروز شدن در انتخابات در کنار مردم ونزوئلا خواهد بود و به حمایت از آنها خواهد پرداخت.

به گزارش خرداد ،ایرنا به نقل از  النشره، جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا در پیامی که منتشر کرد، گفت: وقتی خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون درباره درد و رنج مردم ونزوئلا در نتیجه جنایت های مادورو صحبت می کند چاره ای ندارم جز اینکه دوباره از حمایت خود از مردم ونزوئلا سخن به میان آورم. بار دیگر تکرار می کنم که در کنار مردم ونزوئلا خواهم بود و به حمایت از آنها خواهم پرداخت.

او در ادامه نوشت: دولت بایدن- هریس همواره از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان حمایت خواهد کرد.