حماس: توییتر تحت فشار اسرائیل حساب های فلسطینی ها را می بندد
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره،  «باسم نعیم» عضو دفتر روابط بین المللی در این جنبش در بیانیه ای گفت: متاسفانه توییتر بسیاری از حساب های کاربری فعال فلسطینیان را از جمله حساب من به زبان انگلیسی را مسدود کرده است.

وی افزود: این همان سیاستی است که فیسبوک نیز سالهاست به هدف حذف روایت فلسطینیان و واقعیت شنیع اشغالگران و نژادپرستی آنها دنبال می کند.

او ادامه داد: ما واقعا تعجب می کنیم اگر این موضوع بخشی از آزادی بیانی باشد که سالها با آن سر ما را به درد آوردند.

این رهبر فلسطینی از توییتر خواست که به عینیت پایبد باشد و تحت تاثیر فشارها از هیچ جناحی قرار نگیرد و ممنوعیت حسابهای مذکور را برطرف کند.

فیسبوک و توییتر اخیرا دهها حساب کاربری وابسته به روزنامه نگاران و فعالین فلسطینی را مسدود کرده است.